logo mobile

RO | EN

Responsabilitate Socială -

Dezvoltare durabilă

Dezvoltarea durabilă este motorul creșterii și continuității grupului Avril. Reprezintă esența strategiei grupului și se bazează pe  5 angajamente, concretizate prin 13 obiective pentru 2020.

Să protejăm planeta

1 Să protejăm planeta

Contribuirea la reducerea cu 10% a emisiilor de gaze cu efect de seră din partea agricultorilor angajați în Demersul de “Progres Rapiță Diester”* (www.progrescolzadiester.fr)

Reducerea cu 10% a consumului energetic al Grupului*

Atingerea nivelului de 33% energii regenerabile din consumul energetic al Grupului

Valorificarea a peste două milioane de tone de uleiuri vegetale certificate ca sustenabile

Exemple:

Terrial valorifică 70.000 de tone pe an de reziduuri provenite din industriile Grupului sub formă de îngrășăminte organice.

Datorită cazanelor noastre pe biomasă, peste 50% din energia utilizată pentru a produce biodieselul Diester® provine din surse regenerabile.

Cercetările Grupului pentru a reduce indicele de consum** (IC) au contribuit la diminuarea amprentei de mediu a produselor animale.

Să muncim împreună

2 Să muncim împreună

Reducerea cu 80% a accidentelor de muncă în cadrul Grupului*

Angajarea de către fiecare companie a grupului a peste 6% lucrători cu handicap

Dublarea numărului de stagiari angajați în societățile Grupului*

Exemple:

Grupul a semnat o convenție de parteneriat cu statul privind accesul tinerilor la locuri de muncă și primirea de colaboratori cu dizabilități

Numărul de accidente cu sau fără oprirea activității la un milion de ore lucrat este în scădere constantă din 2012

În numeroase unități ale Grupului au loc în mod regulat cursuri de formare privind alimentația sănătoasă

Sofiproteol: Să investim durabil în filiere

3 Sofiproteol: Să investim durabil în filiere

Investiții de 430 de milioane de euro, între sfârșitul anului 2012 și sfârșitul anului 2020, în beneficiul întreprinderilor din filiere, prin intermediul Sofiproteol, societatea de finanțare și dezvoltare a grupului Avril

Co-investirea a 40 de milioane de euro, între sfârșitul anului 2012 și sfârșitul anului 2020, în proiecte de capital de risc în agri-business

Exemple:

Sofiproteol sprijină peste 100 de întreprinderi de pe tot teritoriul Franței,acestea având 80.000 de angajați

SDP, partener Sofiproteol, este un IMM care produce suplimente pentru sănătatea plantelor și care încearcă să evolueze în demersul său RSI

Sofiproteol susține Meta Bio Energies, o unitate de metanizare și compostare care permite valorificarea anuală a 60.000 de tone de deșeuri agricole

Să dezvoltăm filierele naționale

4 Să dezvoltăm filierele naționale

Valorificarea, în unitățile industriale franceze ale grupului Avril, a 55% din semințele oleaginoase recoltate în Franța (23% din producția românească în fabricile din România și 27% în Senegal)

Aprovizionarea unităților industriale ale domeniului de nutriția animalelor cu peste 80% materii prime franceze

Exemple:

În fiecare an, Saipol procesează peste jumătate din producția oleaginoasă franceză

Achizițiile de rapiță și floarea-soarelui pentru fabrica EXPUR din Slobozia (România) sunt exclusiv locale

Aproape 80 din materiile prime care intră în uzinele noastre de nutriție a animalelor sunt de origine franceză

Să producem o hrană mai bună pentru oameni

5 Să producem o hrană mai bună pentru oameni

Satisfacerea necesităților anuale de ulei alimentar a 100 de milioane de persoane

Contribuția la asigurarea necesităților anuale de proteine animale a 30 de milioane de persoane

Exemple:

În Maroc, Lesieur Cristal a lansat uleiul Lesieur 3G, produs din ulei de rapiță, floarea-soarelui și soia

În România, marca de ulei Bunica și-a extins gama cu uleiuri îmbogățite cu omega 3 sau vitamina D

Demersul „Implicați în creștere” este o filieră de excelență pentru creșterea porcilor în Franța, cu exigențe înalte în materie de dezvoltare durabilă și bunăstare animală.

În cadrul proiectului Avril 2020, a fost realizată o analiză extrafinanciară pentru fiecare domeniu de activitate al Grupului. Domeniile de activitate au fost analizate după două tipuri de criterii:

Contribuția lor la dezvoltarea filierei (valoare adăugată și locuri de muncă în Franța, utilizarea de rapiță și floarea-soarelui în filieră etc.)

Contribuția lor la responsabilitatea socială a Grupului (producția de alimente, bilanțul GES, inovație, dezvoltare în țările în curs de dezvoltare etc.)

Fiecare entitate Avril își stabilește astfel propria sa foaie de parcurs pentru a contribui la proiectul Grupului.