logo mobile

RO | EN

Politica de confidentialitate

 

Politica de confidentialitate
 

DATE IDENTIFICARE:

Societatea EXPUR S.A., J21/261/1991, cod fiscal nr. RO22991354, Adresa: Sos. Amara, nr. 3, Judet: Ialomita, E-mail: office@expur.ro

 


 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Societatea EXPUR S.A. cu sediul in Sos. Amara, nr. 3, Judet: Ialomita, garanteaza ca va prelucrea datele furnizate de clientii sai in conformitate cu Regulamentul UE nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).
 

Societatea EXPUR SA utilizeaza metode si tehnologii de securitate avansate pentru a proteja datele cu caracter personal,  date ce sunt prelucrate conform prevederilor legale in vigoare.
 

Societatea EXPUR SA a adoptat   masuri tehnice organizatorice necesare pentru protectia datelor cu caracter personal puse la dispozitie de utilizatorii site-ului impotriva: distrugerii accidentale ori ilicite, impotriva pierderii sau deteriorarii accidentale şi impotriva stocarii, prelucrarii, accesarii ori divulgarii ilicite a acestor date.


 

 

DEFINITII

1.„Date cu caracter personal" inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila ("persoana vizata"); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;


 

 

2. "Prelucrare" inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

 

3. Stocarea de date cu caracter personal reprezinta pastrarea datelor cu caracter personal pe suport de hartie  sau pe calculator. 

 

4. Destinatarul transmiterii de date cu caracter personal - înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă. 

 

5. Parte terta - înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator şi persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

 

 

 

Societatea EXPUR S.A., în calitate sa de Operator, are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.


 

SCOPURILE COLECTĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Expur SA prelucrează datele cu caracter personal în următoarele scopuri: 

a) Pentru gestionarea procesului de recrutare ;

b) Pentru preluarea comenzilor și stabilirea unor relatii comerciale și în legătură cu gestionarea acestora in vederea incheierii unor contracte comerciale; 

c) În legătură cu o obligație legală a Societății rezultata din lege sau ordin al unei autorități publice. 

d) În scop de marketing, pentru informare si promovarea acțiunilor Societății Expur SA  în concordanță cu obiectul său de activitate, oferirea de produse și/sau servicii.

e) Soluționarea cererilor, întrebărilor și/sau reclamațiilor făcute de noi. 
 

Pentru aducerea la indeplinire a scopurilor mai sus mentionate, Societatea EXPUR desfasoara urmatoarele activitati :

- evaluarea produselor si serviciilor oferite, 

- activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul consumatorului.


 

TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal de către Diplomat Media Events este : 

- art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, respectiv "prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract";

- art.6 alin. 1 lit. c) din GDPR, respectiv "prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine operatorului" ;

- interesul legitim al Societății cu respectarea dispozitiilor art.5 din GDPR. 


 

PRINCIPIILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

EXPUR SA garantează că datele cu caracter personal colectate vor fi :

a) prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată ("legalitate, echitate şi transparenţă");

b) colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu vor fi prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; 

c) adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate ("reducerea la minimum a datelor");

d) exacte şi, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; vom lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt şterse sau rectificate fără întârziere ("exactitate");

e) păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic şi organizatoric adecvate prevăzute în prezentul regulament în vederea garantării drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate ("limitări legate de stocare");

f) prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare ("integritate şi confidenţialitate").


 

CATEGORIILE DE DATE PRELUCRATE de EXPUR SA sunt urmatoarele : 

- numele și prenumele  

- numărul de telefon;

- adresa de email;

- alte date cu caracter personal furnizate de către persoana vizată la completarea câmpului ”Mesaj”

- adresa de IP 

- în cazul trimiterii unui CV, coletăm, pe lângă datele cu caracter personal enumerate anterior, și următoarele date: data nașterii, fotografia, datele privind studiile

 

DESTINATARII  DATELOR CU CARACTER PERSONAL SUNT:

- autoritati ale statului;

- furnizori ai EXPUR SA 

 

 

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Prin citirea prezentelor Termene si Conditii, ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate  urmatoarele drepturi:

  • dreptul de acces la datele cu caracter personal care va privesc;

  • dreptul a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte;

  • dreptul de a solicita stergerea datelor in anumite circumstante (de exemplu atunci cand datele personale nu mai sunt necesare in raport cu scopurile mentionate mai sus);

  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;

  • dreptul la restrictionarea prelucrarilor;

  • dreptul de a va opune prelucrarii si de a solicita stergerea datelor;

  • dreptul de a fi notificat in caz de incalcari a securitatii datelor;

  • dreptul de a va retrage consimtamantul;

  • dreptul de a depune plangere in fata Autoritatii de supraveghere.

 

Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa Societății EXPUR                  S.A. sau prin email la adresa office@expur.ro va puteti exercita, in mod gratuit drepturile mentionate mai sus.

 

Astfel, EXPUR SA   poate notifica utilizatorii / clientii privind ofertele curente prin newsletter si poate trimite felicitari, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.


 

PERIOADA STOCĂRII DATELOR

EXPUR SA stochează datele dvs. cu caracter personal până când solicitați să fie șterse. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun. Atunci când nu mai avem nevoie de datele dvs. personale, le vom șterge sau distruge în siguranță. 

 

 

SECURITATEA PRELUCRĂRII DATELOR

EXPUR SA a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau transmitere, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii noștri precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama noastră sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră și cerințele GDPR, în conformitate cu prevederile prezentei Politici.

Ne asiguram ca partenerilor nostri contractuali care au acces la datele cu caracter personal pe care le prelucram le impunem obligatii contractuale in conformitate cu prevederilor legale si ca verificam respectarea de catre acestia a obligatiilor pe care si le-au asumat. Acestia vor prelucra datele personale in numele si pentru noi, numai in conformitate cu instructiunile primite de la aceasta si numai respectand cerintele de securitate si confidentialitate in limitele impuse.